Proces výroby nanoTiO2 a jeho uplatnění

Naše projekty zaměřené na oxid titaničitý se  soustřeďují především na následující oblasti:

  • nové ekonomicky efektivní technologické postupy výroby nanočástic TiO2 . (Unikátní řešení výrobního procesu je globálně patentově zajištěno)  
  • využití nanočástic TiO2 a jejich kompozitů v  konkrétních aplikacích

Nanočástice oxidu titaničitého (TiO2) představují velmi perspektivní materiál. Unikátní vlastnosti, které částice TiO2 nabývají při rozměrech pod 100 nm přináší zcela nové užitné hodnoty.

                                          

TiO2 v rozměrech 250—300 nm představuje na světovém trhu významnou komoditu jako pigment pro výrobu barev, široké uplatnění nachází v potravinářské výrobě i v dalších odvětvích.

Výroba nanočástic TiO2 představuje v rámci tohoto odvětví jen malý zlomek,  avšak roste bez ohledu na výkyvy hospodářského cyklu. Zdrojem sílící poptávky je zavádění nových produktů aplikovaného nanotechnologického vývoje a jejich komercializace. Jde zejména o materiály vhodné pro fotokatalýzu, ochranné vrstvy, konzervace, kosmetické aplikace a nosiče v katalýze.

Vyvinuli a patentovali jsme proces výroby nanočástic TiO2 s využitím standardních technologií, které se uplatňují při produkci pigmentu titanové běloby.

                                    

Tento proces výrazně snižuje náklady průmyslové výroby nano anatasu a jeho výstupem jsou nanočástice TiO2 vysoké kvality, které je možno využít v široké škále aplikací od fotokatalýzy až po kosmetiku.  Zájemcům nabízíme prodej know-how, jeho licencování nebo vytvoření společného podniku.