Materiály pro plazmové nástřiky


Úprava povrchu pazmovým nástříkem (plasma spraying) je, v porovnání s ostatními technologiemi žárových nástřiků, vysoce flexibilní a umožňuje vytvářet i silnovrstvé povlaky, s vynikajícími a často unikátními  vlastnostmi. Značnou výhodou, typickou pro plazmové povlakování, je minimální ovlivnění teploty povrchu substrátu v poměru k bodům tání nanášených látek.

    

Plazmové stříkání umožňuje výrobu funkčních a ochranných povlaků z různých kovových i keramických materiálů nebo jejich kovo-keramických směsí. V technické praxi jsou nejvíce využívané plazmové nástřiky keramiky, které vytvářejí účinnou tepelně izolační bariéru, jsou odolné proti působení kyselin i zásad a ochraňují kovový substrát proti elektrochemické korozi, případně proti korozi za zvýšených teplot. Velice významné uplatnění mají plazmové nástřiky korundu a jiných tvrdých látek, např. stabilizovaného oxidu zirkoničitého nebo karbidu boru na složitých strojních součástech, jako otěruvzdorné povlaky, mnohonásobně zvyšující životnost součásti ochranou kovového jádra oproti opotřebení intenzivním třením a současně proti korozi. Lze vytvářet i speciální vysoce elektricky vodivé povlaky na topných elementech nebo jiných silnoproudých elektrotechnických součástkách, nebo naopak izolační povlaky s vysokým měrným elektrickým odporem na složitě tvarovaných substrátech.

Advanced Materials-JTJ má připraven, v počáteční fázi realizace, projekt vývoje nových práškových materiálů pro plazmové nástřiky na bázi využití nanočástic keramických materiálů. Nově vyvinuté materiály umožní dosažení nových kvalitativních parametrů ochranných povlaků a to jak ve funkci tepelně izolační bariéry, tak i ochrany proti mechanickému opotřebení a korozi nebo i při vytváření funkčních povrchů s novými vlastnostmi. Nové materiály pro plazmové nástřiky otevírají například v energetice cestu k dosažení vyšších pracovních teplot spalovacích turbín a tím i k dosažení vyšší účinnosti energetických zařízení.  To naznačuje vysoký tržní potenciál nového produktu, který najde uplatnění v široké škále strojírenských výrob. Hledáme v této souvislosti partenry z průmyslové sféry, kteří námi vyvíjený nový produkt vnímají jako příležitost pro svoji budoucí konkurenceschopnost a prosperitu. Nabízíme jim účast na projektu a participaci na jeho výsledcích.