Funkční nátěry FN 

Vyvinuli jsme, patentovali a vyrábíme speciální nátěry s označením FN® (FN1®, FN2® a FN3®) , které jsou určeny k vytváření vysoce účinných  fotokatalytických vrstev na povrchu stěn, stavebních konstrukcí, fasád a střech, dřeva a dalších materiálů.  Vývojově se jedná o 2. generaci fotokatalytických nátěrů. FN®, které jsou svým fotokatalytickým efektem až 100x účinnější než obdobné produkty I. generace založené na silikátových, silikonových nebo akrylátových pojivech nebo sol-gel.

                  

Svým složením jsou FN® vodné suspenze fotoaktivního oxidu titaničitého ve směsi anorganických pojiv. Nanesený nátěr po zaschnutí vytvoří na povrchu tenkou vrstvu o síle 0,005  - 0,05 mm. Tato vrstva čistí vzduch, rozkládá organické a anorganické substance a vykazuje samočistící schopnost. FN® Nátěrem přeměníte natřenou plochu na vysoce účinnou, nízkoenergetickou, spolehlivou a bezúdržbovou čističku vzduchu. Čistící proces je aktivován ultrafialovým světlem (UV-A), které je přirozenou součástí denního světla. V prostorech, kde je tohoto světla nedostatek, je UV-A záření nutno zajistit jeho umělým zdrojem (optimální vlnová délka: 365 nm).

Mezi látky rozložitelné fotokatalýzou patří např. oxidy dusíku (NOx), oxidy síry (SOx), oxid uhelnatý (CO), ozón (O3), čpavek (NH3), sirovodík (H2S), většina chlorovaných uhlovodíků, dioxiny, chlorobenzen, chlorofenol, jednoduché uhlovodíky (např. CH3OH, C2H5OH, CH3COOH, CH4, C2H6, C3H8, C2H4, C3H6), aromatické uhlovodíky (benzen, fenol, toluen, etylbenzen, o-xylen), pesticidy (Tradimefon, Primicarb, Asulam, Diazinon, MPMC, atrazin), organická barviva a další. Současně na fotokatalytickém povrchu dochází k eliminaci bakterií, virů, kvasinek, hub a spór. Zároveň čistí povrch mikroprachu od nebezpečných organických látek jako jsou benzo(A)pyren a čistý prach je spláchnut deštěm.

VYUŽITÍ:

EXTERIÉR:

Čištění ovzduší: jeden m2 fotokatalytického povrchu vytvořeného s pomocí FN® má schopnost v městských a průmyslových aglomeracích vyčistit za jeden rok vzduch od 60% polutantů v celkovém objemu 3 miliony m3 (při průměrném denním osvitu 10 hodin a průměrnou rychlostí větru 0,2 m/s)! FN® jsou jediným dostatečně účinným a ekonomicky efektivním prostředkem umožňujícím prakticky okamžitě výrazně snížit koncentrace exhalací z průmyslové výroby a automobilové dopravy v městských a průmyslových aglomeracích!

Vytvoření ploch se samočistící schopností - stále čisté fasády.  Fotokatalytický efekt dlouhodobě a účinně zabraňuje znečisťování povrchu ošetřenému FN®  nečistotami z kouře, sazemi, prachem a aerosolovými kapénkami mastnoty, usazování řas, mechů i lišejníků a brání růstu plísní.

Antigraffiti efekt: plochy, na nichž je nanesena silnější vrstva suspenze FN2®  (0,15 –0,20 mm), vykazují silný antigraffiti efekt. 

INTERIÉRY:

Odstraňování nepříjemných zápachů, cigaretového kouře, alergenů, dalších škodlivin ohrožujících zdraví a vytvářejících nepříjemné prostředí a prevence zatuchlých povlaků na stěnách, oknech a nábytku.

Menší riziko přenosu nákaz - snižování koncentrace patogenních organismů a tím i rizika přenosu nákaz.

Snižování koncentrací jedovatých a zdraví ohrožujících látek ve vzduchu místností. Tyto látky jsou uvolňovány do vzduchu z nábytku, koberců, plastických hmot, úklidových a desinfekřčních prostředků, ale také koloniemi bakterií, plísněmi, roztoči  a nebo jde o imise pronikající do budov z vnějšímho prostředí.

 

 

 

 

Naše produkty si můžete nakoupit:

VSTUP DO INTERNETOVÉ PRODEJNY 

Prodejní webové stránky FN produktů Advanced Materials-JTJ

 

www.fn-nano.com

webové stránky s podrobnými informacemi o fotokatalytických produktech Advanced Materials-JTJ, možnostech jejich využití a způsobu aplikace, rady a návody, reference, dokumenty, certifikované aplikační firmy, kontakty. 

CERTIFIKAČNÍ ŠKOLENÍ 

SE USKUTEČNÍ 24. 3. 2020

 
hlásit se můžete již nyní na e-mailové adrese: fn@fn-nano.com