Projekty

Aktivity naší společnosti jsou uskupeny v několika relativně samostatných projektech. Ty se nacházejí v různých vývojových fázích od aplikovaného výzkumu a vývoje až po fázi komercializace a rozvoje trhu. Každý projekt je realizován v rámci samostatné dceřinné firmy (SPV společnosti) tak, aby byl umožněn snadný vstup investorů a zajištěno transparentní hospodaření a řízení. Tuto skupinu společností označujeme jako AMJTJ Group.

  1. Projekt fotokatalytických aplikací se nachází ve fázi komercializace a rozvoje trhu. Vyvinuli jsme, vyrábíme a prodáváme multifunkční nátěry  FN®s velmi silným fotokatalytickým efektem. Jedná se o druhou generaci nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem. Fotokatalytická účinnost povrchu vytvořeného našimi nátěry se blíži 100% účinnosti čistého fotokatalyzátoru a je až stokrát vyšší než ostatních konkurenčních produktů na světovém trhu. Realizace projektu je zajišťována v rámci společnosti FN-NANO s.r.o.
  2. Projekt výroby nano TiO2 je zaměřen na využití patentovaného know-how ekonomicky vysoce efektivní velkovýroby nanočástic oxidu titaničitého pro fotokatalytické aplikace, kosmetiku a další obory. Realizace projektu je zajišťována v rámci společnosti NanoTio s.r.o.
  3. Projekt práškových nanomateriálů pro plazmové nástřiky. Projekt je ve fázi přípravy. Cílem je vyvinout nové práškové materiály pro plazmové nástřiky strojírenských součástek. které dále zvýší jejích tepelnou a abrazivní odolnost. Realizace projektu je zajišťována v rámci společnosti NanoEma s.r.o.
  4. Projekt nového konstrukčního typu lithiového akumulátoru s nanomateriály, prostorovým typem elektrod a kapacitou větší než 300Wh/l a vysokou bezpečností. Jsou vyvinuty a patentovány základní konstrukční principy nového akumulátoru a ověřena funkčnost laboratorního prototypu. Projekt vstupuje do fáze vývoje průmyslového prototypu akumulátorového článku s kapacitou 1kWh a přípravy výroby tohoto článku. Vývoj je realizován v rámci společného podniku HE3DA s.r.o.