O nás

Advanced Materials-JTJ s.r.o. (AMJTJ) je česká inovační firma orientovaná na nanotechnologie. Od roku 2003 se zabývá vývojem a výrobou v oblasti nanomateriálů a jejich využití. Aktivity společnosti se v současnosti soustřeďují na následující oblasti výzkumu a vývoje:

  • nové, ekonomicky efektivní postupy výroby nanočástic oxidu titaničitého
  • zušlechťování nanočástic TiO2 pro konkrétní aplikace a jejich využití
  • technologické postupy vytváření fotokatalytických povrchů
  •  využití fotokatalytických vlastností nanokrystalického oxidu titaničitého v nátěrech a geopolymerních obkladových materiálech  pro čištění vzduchu vody i půdy a zamezení růstu mikroorganismů a vytváření samočistících povrchů
  • vysokokapacitní lithiový akumulátor nové konstrukce s kapacitou článku vyšší než 300Wh/l. a mimořádnou bezpečností
  • příprava nanomateriálů pro výrobu baterií a akumulátorů 
  • práškové nanomateriály pro plazmové nástřiky.

Vyvinuli jsme a vyrábíme speciální funkční nátěry FN®s mimořádně silným fotokatalytickým efektem. Tyto nátěry představují druhou generaci nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem. Ta je založena na využití speciálních pojiv, která která vytvářejí řízenou mikrostrukturu nátěrové vrstvy v níž je maximalizováno využití fotoaktivního povrchu nanočástic TiO2. Fotokatalytická účinnost povrchu vytvořeného FN®nátěry se přibližuje absolutní účinnosti fotokatalyzátoru.  

Za tyto nátěry jsme byli oceněni 2. místem v soutěži Inovace roku 2010, nominací na cenu ministra životního prostředí v soutěži Česká hlava 2011, v roce 2012 jsme byli nominováni na ocenění The European Business Award a v roce 2015 jsme v této soutěží zvítězili v národním kole v kategorii inovačních podniků.

Pro realizaci našich podnikatelských záměrů vycházejících z našich aktivit v oblasti výzkumu a vývoje jsme založili specializované firmy otevřené pro vstup investičních partnerů (SPV společnosti) Skupinu těchto firem označujeme jako AMJTJ Group.

Spolupracujeme s Akademií věd ČR, VŠCHT a s řadou dalších vědecko-výzkumných pracovišť v ČR i v zahraničí. Účastníme se dvou FP7 mezinárodních projektů zaměřených na výzkum praktického využití fotokatalýzy pro čistění vzduchu a vody (https://www.aqua-pulse.org/ , https://www.nanopin.cz/en_index.html ).

                                            

         

        

   

Vize

Naším hlavním a dlouhodobým cílem je vývoj a komercializace inovací založených na využití nejnovějších vědecko-technickým poznatků se zaměřením na nanotechnologie. Vyvíjíme a sanžíme se prosadit inovace zásadního charakteru, které přinášejí na globální trh revoluční produkty s mimořádnými užitnými vlastnostmi a mimořádně vysokým tržním potenciálem.

Přenesení našich inovací do masové výroby a jejich prosazení na globálním trhu vyžaduje spojení se strategickými partenry. Hledáme takové, kteří chtějí naše know-how a produkty uplatnit ve vlastní výrobě, mají dostatečný sociální, intelektuální, technický a finanční potenciál a také ambici i odvahu prorazit s novým výrobkem na světovém trhu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Naši partneři