Tisková konference Nanocentra Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského ČAV

13.09.2012 18:01

Advanced materials-JTJ s.r.o. prezentovala své technologie a produkty na tiskové konferenci Nanocentra Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského ČAV. Jako informační podklady poskytla novinářům následující materiály: Tisková zpráva AMJTJ, TISKOVA_Informace AMJTJ  TISKOVA_Informace AMJTJ_ 9-2012.pdf (903,7 kB) , „OCHRANA PAMÁTEK“ , „SOLUTION_FOR_SBS“, „CESTA OD DRAHÝCH SYNTÉZ TiO2 NANOČÁSTIC K EKONOMICKÉ VÝROBĚ TĚCHTO NANO MATERIÁLŮ“, „FN in Medical Facilities“.