Protihluková bariéra, která zároveň čistí vzduch- dva roky po vytvoření

30.06.2016 10:56

Před dvěma roky si motoristé projíždějící Prahou kolem Barrandova mohli poprvé všimnout neobvyklého nápisu na protihlukové bariéře,, Tyto plochy čistí vzduch“.

klokocka-2.jpg

Testovací stěna-protihluková bariéra Praha - Barrandov (tato stěna vyčistí za jeden den tolik vzduchu, kolik spotřebuje 200 lidí za celý rok)

Ovzduší v okolí této významné dopravní komunikace je velmi zatížené výfukovými zplodinami, proto bylo toto místo vybráno pro testování účinnosti fotokatalytických nátěrů.

Za aktivní a cenné pomoci Autosalonu Klokočka se zde podařilo zrealizovat záměr aplikovat v reálném prostředí  fotoaktivní nátěr FN   pro testování jeho účinků pro zlepšení životního prostředí a dekontaminaci okolního vzduchu.  Tento nátěr, který vyvinula  a patentovala  společnost Advanced Materials –JTJ, jeden ze zakládajících členů ČSAF, dokáže účinně a dlouhodobě snižovat znečištění ovzduší v městských a průmyslových aglomeracích. Výsledky měření jednoznačně dokládají, že vysoce účinný fotokatalytický povrch nátěrů Protectam FN®  radikálně snižuje jak koncentrace NO, tak i NO2.       

Po dvou letech od této aplikace se na stejném místě objevili pracovníci této společnosti a z  testovací stěny vyřízli některé části jako vzorky, které byly následně použity pro testování v laboratoři.

20160621_140003_resized.jpg

V laboratorních podmínkách  se dále provedou veškerá další měření s cílem exaktně prokázat dlouhodobé účinky fotokatalytických nátěrů  FN pro zlepšení kvality ovzduší.

klokocka.png

Výsledky testování jednoznačně prokázaly stálost účinku  tohoto nátěrů na zlepšení kvality okolního  ovzduší.

V laboratorních podmínkách  se dále provedou veškerá další měření s cílem exaktně prokázat dlouhodobé účinky fotokatalytických nátěrů  FN pro zlepšení kvality ovzduší

Snad se tímto způsobem konečně podaří přesvědčit i ty, kteří byli dosud skeptičtí a pochybovali o pozitivních vlastnostech fotokatalýzy.

Mimo to se každý samozřejmě může o silném pozitivním vlivu na likvidaci škodlivin přesvědčit sám přímo na místě. Kromě již popsaného  zlepšení kvality ovzduší je zde možno pozorovat rovněž samočistící vlastnosti tohoto nátěru.

klokocka.jpg

Rozdíl ve vzhledu  ošetřených a neošetřených ploch je po dvou letech zcela markantní. Fotokatalytické plochy se dokáží samy vyčistit od dehtů, sazí, prachu a další špíny. Tyto pozitivní vlastnosti můžete využít i vy,  například pro ochranu fasády, obzvláště v případě, že je váš dům zatížen exhalacemi z automobilového provozu na přilehlých dopravních komunikacích.

Zdroj: ČSAF - Ing.Jiří Kubečka-tiskový mluvčí