NANOTECHNOLOGIE PRO EFEKTIVNÍ PREVENCI A OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

05.05.2020 11:28

NANOMATERIÁLY JSOU INSPIROVÁNY PŘÍRODOU                        

Není to lidský vynález, ale naučili jsme se ho využívat. Člověk je součástí přírody, inspirovat se od ní je to nejlepší řešeníČeské nanotechnologie přínášejí zcela nové možnosti. Máme systém, který dokáže snížit riziko nákazy skoro na minimum. Máte právo na to nejlepší.

Více se dozvíte ve videu:  Nanotechnologie bez stopky