Nanotechnologie FN® nátěrů umožňuje efektivní čištění ovzduší od škodlivin (tisková zpráva)

15.09.2015 12:20

Prakticky polovina obyvatel ČR žije na území se znečištěným ovzduším, kde jsou překračovány imisní limity znečišťujících látek rozptýlených ve vzduchu. Území, na kterém tito lidé žijí, představuje více než 20% plochy naší republiky. U lidí žijících v oblastech se znečištěným ovzduším je prokázán zvýšený výskyt rakoviny, onemocnění horních cest dýchacích, anginy, astmatu a alergických onemocnění.

Rozvoj nanotechnologií přináší nové možnosti i v oblasti čištění ovzduší od nebezpečných imisních látek. Nanotechnologie FN® nátěrů, kterou vyvinula a patentovala Advanced Materials-JTJ, je prostředkem, který dokáže účinně snižovat znečištění ovzduší v městských a průmyslových aglomeracích. Jak prokázali ing. Jiří Rathouský a Mgr. Radek Žouželka z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR ve své nejnovější studii, eliminace škodlivin z ovzduší pomocí fotokatalytických nátěrů je vhodná nejenom pro molekuly organických látek, ale také pro oxidy dusíku (NOx). Výsledky měření jednoznačně dokládají, že vysoce účinný fotokatalytický povrch vytvořený FN® nátěry radikálně snižuje jak koncentrace NO, tak i NO2 v laminárním i turbulentním proudění vzduchu, při různých koncentracích a vlhkosti a nejenom v počátečním, ale i dlouhodobě ustáleném stavu.                                

Pro konkrétní podmínky pražského Smíchova (lokalita Anděl) vychází, že 1m2 fasády domu natřené FN® nátěrem odstraní za jeden rok z ovzduší 0,3 kg NOx (NO + NO2). 

Tuto snadno aplikovatelnou a levnou technologii lze proto využít jako efektivní nástroj pro zlepšování kvality ovzduší a jako kompenzační opatření pro snížení dopadů lidské činnosti na životní prostředí.

FN® nátěry mají všechny certifikace a testy potřebné pro uplatnění na domácím i zahraničním trhu.

FN® technologie je již dnes používána pro dekontaminaci ovzduší v Číně a dává naději pro ochranu zdraví obyvatelstva a zlepšení kvality ovzduší i v České republice a Evropské Unii.

Mgr. Žouželka s aparaturou na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR:

Testovací stěna-protihluková bariéra Praha - Barrandov (tato stěna vyčistí za jeden den tolik vzduchu, kolik spotřebuje 200 lidí za celý rok)

Tiskovou zprávu vydala společnost Advanced Materials-JTJ s.r.o