Co jsou nanomateriály?

26.09.2017 12:47

Evropská chemická agentura ECHA definuje namomateriály, zjednodušeně řečeno, jako chemické látky nebo materiály skládající se z částic, jejichž velikost se minimálně v jednom rozměru pohybuje od 1 do 100 nanometrů (nm). Přesná definice: https://ec.europa.eu/environment/chemicals/nanotech/faq/definition_en.htm

Definice ECHA je opravdu hodně obecná. Při jejím striktním uplatnění do ní můžeme zařadit drtivou většinu materiálů (přírodních i umělých s nimiž přicházíme do kontaktu. Nanomateriály nejsou jen plodem moderních technologií, byly odjakživa přirozenou součástí přírodního prostředí.  

V užším slova smyslu je pojem nanomateriály používán nové typy materiálů, které byly vytvořeny cíleně s využitím částic o velikosti, která je alespoň v jednom rozměru v rozsahu 1 - 100 nm.