Časopis ECHO 1/2015

11.03.2015 16:40

Časopisu  ECHO 1/2 015, vydávaný Technologickým centrem AV ČR zveřejnil články o společnosti Advanced Materials-JTJ a o založení  Asociace nanotechnologického průmyslu ČR.