Advanced Materials-JTJ se účastnila fotokatalytické konference v Praze.

27.06.2013 16:46


Jan Procházka přednesl přednášku na téma "Výroba, použítí a toxikologie nanočástic oxidu titaničitého" na mezinárodní konferenci "4th International Conference on Semiconductor Photochemistry" (SP4) v Praze.
https://www.sp4-prague.cz/